Referenční stavby

Rekonstrukce kanalizace v ulici Nuselská, Praha 4

Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Projektant:DIPRO spol. s r.o.
Dozor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:9. ledna 2017 - 30. dubna 2018
Rekonstrukce kanalizace v ulici Nuselská, Praha 4

Nuselská ulice, která spojuje Nusle s Michlí, patří k důležitým komunikacím s hustým provozem automobilů veřejné dopravy. S ohledem na rekonstrukci tramvajového tělesa musela být ve více než čtyřsetmetrovém úseku přeložena jednotná kanalizace.

Stavba probíhala za plného provozu v šesti etapách. Výkopy dosahovaly pětimetrové hloubky. Zakázka zahrnovala i přeložky vodovodu a kanalizace.

Divize 4 realizovala celkem čtyři stoky, jejichž souhrnná délka přesahuje půl kilometru. Kanalizační řad byl vybudován z obetonovaného kameninového potrubí DN 300 až DN 500, přípojky pak z potrubí DN 200.