Referenční stavby

Rekonstrukce dětského pavilonu E, FN Motol - TZB

Investor:Metrostav a.s.
Projektant:Karlín Blok, s.r.o.
Dozor:Metrostav a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:10. března 2016 - 30. dubna 2018
Rekonstrukce dětského pavilonu E, FN Motol - TZB

Soubor budov Dětské fakultní nemocnice v Motole v převážné míře prošel kompletní rekonstrukcí. Jednou z posledních budov byl objekt polikliniky – pavilon E.

Po rekonstrukci je budova polikliniky komfortnější jak pacientům, tak i samotným zaměstnancům polikliniky, například větší výměnou vzduchu a více klimatizovanými sály. Subterra se podílela na rekonstrukci dodávkou vytápění, chlazení, zdravotně-technických instalací a silnoproudých a světelných rozvodů.

K zajímavostem patří třeba inteligentní řízení osvětlení, kdy jednotlivé linie systému jsou přes ethernetovou síť připojeny na virtuální model celé budovy. Řídící server na dálku veškerá světla nejen ovládá, ale také monitoruje jejich poruchy i celkový počet nasvícených hodin.