Referenční stavby

Dostavba OC Chodov - TZB

Investor:Centrum Chodov a.s.
Projektant:Obermeyer Helika a.s.
Dozor:PM Group CZ s.r.o.
Dodavatel:Sdružení Subterra a.s. a Instalace Praha, spol. s.r.o.
Doba realizace:1. února 2016 - 28. února 2018
Dostavba OC Chodov - TZB

Jednalo se o rozšíření stávajícího OC Chodov o objekt D a rekonstrukci stávající budovy A. Tím se toto OC stalo nákupním střediskem s největším počtem obchodních jednotek v České Republice. Subterra ve sdružení s Instalacemi Praha byla generálním dodavatelem mechanické části TZB (topení, chlazení, vzduchotechnika, odvod tepla a kouře a zdravotně-technické instalace).

V rámci výstavby byla využita rezerva chladícího výkonu ze stávající budovy. Oba systémy chlazení byly vzájemně propojeny a tím se i vzájemně zálohují.