Referenční stavby

Průzkumná geologická štola tunelu Radlice

Investor:Hlavní město Praha
Projektant:SATRA, spol. s r.o.
Dozor:VIS, a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. dubna 2014 - 9. března 2018
Průzkumná geologická štola tunelu Radlice

Radlická radiála je důležitou komunikací s celopražským i regionálním významem. Bude využívána vnitřní i vnější dopravou, přičemž převezme část dopravních vztahů z ulic Plzeňská a K Barrandovu a napojí Jihozápadní město na Městský okruh.

Trasa radiály prochází urbanizovaným územím ve specifických geomorfologických podmínkách. Překážku pro průchod vytváří zejména historická zástavba a také výškový rozdíl 140 metrů mezi údolím Vltavy a planinou Stodůlek. Stávající územní a terénní konflikty bude možné překonat jen za cenu poměrně dlouhých tunelových úseků.

Subterra v trase budoucího tunelu vyrazí průzkumnou štolu dlouhou přibližně 850 metrů, v místech plánovaných stavebních objektů bude rovněž zajišťovat průzkumné práce. Ražba štoly začne vedle portálu Zlíchovského tunelu, kde je umístěno zařízení staveniště, ze 14 metrů hluboké šachty. Ta bude sloužit k dopravě osob a materiálu a k odtěžení rubaniny. V současné době probíhá její postupné hloubení.

Vzhledem k tomu, že začátek ražby bude podcházet silniční komunikaci a železniční trať, nemůžou zde být použity trhací práce. Rozpojování horniny proto bude v daném úseku prováděno pouze mechanicky, případně za použití „opatrných trhacích prací“.