Referenční stavby

VD Janov, injekční štola – zajištění stability a bezpečnosti hráze

Investor:Povodí Ohře, státní podnik
Projektant:VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Dozor:Povodí Ohře, státní podnik
Dodavatel:Sdružení VD Janov“ (Subterra a.s. – vedoucí účastník sdružení, Zakládání staveb a.s. – člen sdružení)
Doba realizace:30. září 2011 - 30. června 2013
VD Janov, injekční štola – zajištění stability a bezpečnosti hráze

Předmětem zakázky je zajištění stability a bezpečnosti hráze sanací průsaků podložím. Sanace je navržena formou dotěsnění horninového masivu injekční clonou budovanou z nové injekční štoly. Injekční štola a clona bude budována ve střední části hráze a naváže tak na stávající injekční štolu a clonu v pravé části hráze, budovanou v letech 2007 – 2010.