Referenční stavby

Ocenění

Cena SŽDC 2014

Cena SŽDC 2014

 

Rekonstrukce Střelenského tunelu

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:2. září 2011 - 31. srpna 2013
Rekonstrukce Střelenského tunelu

Stavba řeší kromě rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936 také obnovu koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě (v úseku od státní hranice se SR do km 27,271) a opravu zastávky Střelná. Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati.

V tunelu bude postavena speciální prefabrikovaná jízdní dráha délky 415,760 metrů pro každou kolej. Dále bude provedena injektáž prosakujících částí zdiva. Součástí dodávky bude i osvětlení tunelu. Na zastávce Střelná bude provedena rekonstrukce nástupišť, na které bude zajištěn bezbariérový a mimoúrovňový přístup.