Referenční stavby

Silnice I/52 Modřice, protihluková opatření – sever

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
Projektant:Dopravoprojekt Brno a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. dubna 2012 - 30. října 2012
Silnice I/52 Modřice, protihluková opatření – sever

 

Zakázka obsahuje výstavbu protihlukových stěn (po úsecích) podél komunikace I/52 a v terénu a montáž stěn typu PHS na mostech. Současně proběhne demontáž a výměna stávajících ocelových svodidel a obrubníků.