Referenční stavby

Fotogalerie

výstavba prosinec
2010

výstavba květen
2010

 

Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc
Projektant:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel:Sdružení SBT + SIGNALBAU – žst. Bojkovice
Doba realizace:15. prosince 2009 - 15. listopadu 2010
Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

Stavba zahrnovala rekonstrukci železničního svršku a spodku v části nádraží ve směru na Slavičín včetně podstatné části staničních kolejí. Dále došlo k vybudování dvou nástupišť a k realizaci objektu pro umístění dopravní kanceláře a technologických zařízení. 
Z technologického hlediska bylo modernizováno stávající staniční, traťové a přejezdového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a byly provedeny nezbytné úpravy v oblasti silnoproudu včetně zřízení nové elektrické přípojky a trafostanice.