Referenční stavby

Fotogalerie

Slavnostní zahájení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší–Český Těšín
2010

výstavba duben
2010

 

Optimalizace trati Bystřice nad Olší–Český Těšín

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc
Projektant:SUDOP Praha a.s. a SUDOP Brno spol. s r.o.
Dodavatel:„Sdružení BYČT“ složené z firem OLH ŽS, a.s. (vedoucí účastník) a Subterra a.s.
Doba realizace:27. května 2009 - 30. listopadu 2013
Optimalizace trati Bystřice nad Olší–Český Těšín

 

Umístění: 3. tranzitní železniční koridor Bohumín – Čadca, trať státní hranice ČR/SR – Dětmarovice

Účelem modernizace bylo zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h. Celkem se jednalo o modernizaci 11,5 km dlouhého úseku, jedné stanice a třech zastávek. 

Optimalizace zahrnovala rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci nástupišť, včetně výstavby mimoúrovňových přístupů na ostrovní nástupiště, sanaci nestabilního podloží železničního spodku a výstavbu pozemních objektů pro umístění technologických zařízení. V celém úseku bylo vybudováno nové trakční a kabelové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení a osvětlení. Projekt také zahrnoval protihluková opatření a zajištění bezbariérového přístupu.