Referenční stavby

Fotogalerie

výstavba listopad
2007

 

Rekonstrukce Jarovského tunelu na trati Praha-Zbraslav - Vrané nad Vltavou

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SEDOS s.r.o.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:5. listopadu 2007 - 15. prosince 2007
Rekonstrukce Jarovského tunelu na trati Praha-Zbraslav - Vrané nad Vltavou

Rekonstrukce spočívala v odstranění stávající obezdívky tunelu a v jejím nahrazení železobetonovou obezdívkou ze stříkaného betonu. Součástí prací byla i sanace stávající portálové stěny ze skládaného kamenného zdiva.