Referenční stavby

Fotogalerie

snímky z rekultivace
2007

 

Rekultivace Obránců míru - VI. etapa, na území spol. Mostecká uhelná, a.s.

Investor:Ministerstvo financí ČR
Projektant:AGROLESPROJEKT TEPLICE spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení Rekultivace Obránců míru – REK – DTS – SBT – MTS složené z firem Rekultivace a.s. (vedoucí účastník), DTS Vrbenský a.s., Subterra a.s. a Metrostav a.s.
Doba realizace:14. prosince 2006 - 31. prosince 2016
Rekultivace Obránců míru - VI. etapa, na území spol. Mostecká uhelná, a.s.

 

Cílem rekultivace je obnovení území zdevastovaného těžbou na celkové ploše 42,48 ha. 

Technická rekultivace zahrnuje plošné terénní úpravy o objemu 118 535 m3 a vybudování komunikační sítě o celkové délce 853 m. V rámci biologické rekultivace budou provedeny zemědělské rekultivace na rozloze 22,5 ha a lesnické rekultivace na ploše 18,7 ha, a to včetně následné prvotní pěstební péče o založené plochy. Počítá se rovněž s vytvořením podmínek pro založení lokálního biokoridoru.

Rekultivované plochy mohou být využívány ke sportovně rekreačním či k zemědělským činnostem.

Umístění: areál bývalého lomu Obránců míru, Most – Komořany