Referenční stavby

Fotogalerie

snímky z průběhu stavby
2007

 

Výstavba kabelového tunelu Pankrác TR 110/22kV - část 2. stavba, Praha 4

Investor:PREdistribuce, a.s.
Projektant:KO-KA s.r.o.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. října 2006 - 12. srpna 2008
Výstavba kabelového tunelu Pankrác TR 110/22kV - část 2. stavba, Praha 4

Jedná se o technologickou šachtu se všemi zařízeními nezbytnými pro provoz kabelového tunelu. Šachta má světlý průměr 3,2m a hloubku 15,5m. Součástí šachty jsou dva podpovrchové objekty pro vyústění kabelů 110 kV a 22 kV do následných kopaných tras.