Referenční stavby

Průzkumné štoly pro tunely Dobrovského - silnice I/42, Brno

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Brněnské komunikace a. s.
Projektant:Amberg Engineering Brno a.s.
Dodavatel:Sdružení „Štola Dobrovského“ - GEOtest Brno a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s., ŽS Brno
Doba realizace:1. června 2005 - 1. července 2006
Průzkumné štoly pro tunely Dobrovského - silnice I/42, Brno

Průzkumné štoly a průzkumné práce měly za cíl podrobně zjistit geotechnické parametry horninového prostředí v trase budoucích tunelů Dobrovského I a II a vyzkoušet technologii ražby tunelů a ověřit případné účinky ražby na městskou zástavbu. Ražbou průzkumných štol je vyraženo cca 20% celkového objemu ražených tunelů Dobrovského.  Budoucí tunely mají délku 1239m a 1258m. 

Vlastní tunely se prováděly technologií ražby vertikálně a horizontálně členěného výrubu. Této technologii je podřízen tvar a umístění průzkumných štol, které jsou trvalou součástí technologie ražby plných profilů tunelů. Průzkumné štoly se razily ve směru ražby budoucích tunelů, tzn. z Králova Pole směrem do Žabovřesk.