Referenční stavby

Ocenění

Titul Dopravní stavba roku 2005

Titul Dopravní stavba roku 2005

 

Videogalerie

Záběry dokončené stavby

 

Fotogalerie

slavnostní zprovoznění traťového úseku
2005

vnitřek vlaku

 

Krasíkov – Česká Třebová - Dopravní stavba roku 2005

Investor:SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Projektant:METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2
Dodavatel:Sdružení Krasíkov, zhotovitel tunelů: Subterra a.s., divize 3 a divize 1
Doba realizace:1. září 2002 - 1. července 2004
Krasíkov – Česká Třebová - Dopravní stavba roku 2005

Umístění: železniční trať Olomouc - Česká Třebová

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení traťové rychlosti na 160km/h. Z tohoto důvodu došlo k napřímení trati a následně k výstavbě dvou dvoukolejných tunelů Krasíkov (délka 1101m) a Tatenice (délka 143m), které jsou z velké části ražené.

Tyto tunely kompletně dodala Subterra a.s. včetně suchovodů a osazení konstrukcí pro upevnění trakčního vedení. Ražba se prováděla Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) a to převážně v pískovcích a prachovcích. Zároveň byl prováděn geotechnický monitoring. Izolace tunelu je provedena mezi primárním a definitivním ostěním. V polovině tunelu Krasíkov je realizována 245m dlouhá úniková štola se stoupáním 10%. Na konci je ukončena únikovou šachtou se schodištěm o výšce 12,5m.