Referenční stavby

Neubergovský palác - rekonstrukce

Investor:COPA s.r.o., Panská 7, Praha 1
Projektant:AED Projekt s.r.o., Pod radnicí 2a, Praha 5
Dozor:Ing. Richard Smíšek
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. ledna 2004 - 1. června 2004
Neubergovský palác - rekonstrukce

Rekonstrukce historické budovy v centru Prahy. Objekt má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a podkroví v uliční části, dvě nadzemní a podkroví ve dvorním traktu.

Došlo k poškození budovy díky sednutí podloží po provádění kolektoru v ulici Panské. Proto bylo nutné stavbu staticky zajistit sepnutím nosných zdí, zpevněním základů, pilířů a kleneb. Následně proběhly stavební úpravy, restaurátorské práce na zdobených stropech, oknech, dveřích, parketových podlahách, fasádě a kamenických prvcích. V objektu jsou obchodní jednotky, kanceláře a byty.