Referenční stavby

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Lidická, Brno

Investor:Město Brno zastoupené Brněnské vodárny a kanalizace Brno
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. března 1999 - 1. listopadu 1999
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Lidická, Brno

Technické údaje:
· délka úseku kanalizace prováděná hornickým způsobem 411 m
· délka úseku kanalizace prováděná otevřeným výkopem:
DN 700/1050 365 m
DN               600/900 196        m
· délka vodovodu 1428 m
· přípojky kanalizace (hornickým způsobem, protlakem, otevřeným výkopem) 600 m
· přípojky vodovodu
· vozovka 3500 m2

Hornické práce i otevřený výkop byly prováděny bez výluky tramvajové dopravy.