Technická zařízení budov

Výstavba obchodně-administrativní budovy Aviatica - TZB

Investor:Unique Development s.r.o. (Penta)
Projektant:Cigler Marani Architects, a.s.
Dozor:PM Group CZ s.r.o.
Dodavatel:Sdružení Subterra a.s. a HTK, a.s.
Doba realizace:28. května 2014 - 15. května 2015
Výstavba obchodně-administrativní budovy Aviatica - TZB

Aviatica se stala první obchodně-administrativní budovou v areálu bývalé továrny Walter v pražských Jinonicích. Zajímavostí této stavby je její elipsovitý půdorys a nástavba panoramatických kancelářských prostor (tzv. vajíček) nad 4. resp. 5. nadzemním podlažím.

Celková pronajímatelná podlažní plocha činí 26 812 m2.  Z toho je 20 451 m2 kanceláří. Zbývající plocha jsou obchodní jednotky v přízemí a společné prostory. Nesmíme však zapomenout na parkovací stání (461 stání) a sklady (727 m2) ve 2. a 1. podzemním podlaží .

Subterra a.s. ve sdružení s HTK, a.s. Hradec Králové byla generálním dodavatelem mechanické části TZB (topení, chlazení, vzduchotechnika a zdravotně-technické instalace a stabilní hasicí zařízení). Pro ilustraci uvádíme celkový výkon plynové kotelny (2,028 MW) a celkový instalovaný výkon strojního chlazení (2,406 MW).