Technická zařízení budov

Fotogalerie

dokončená stavba
2009

výstavba červenec
2009

výstavba březen
2009

 

Sanace matečných louhů v areálu DIAMO Stráž pod Ralskem

Investor:DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem
Projektant:Chemoprojekt, a.s.
Dodavatel:OHL ŽS a.s., subdodavatel - Subterra a.s.
Doba realizace:1. září 2007 - 30. září 2009
Sanace matečných louhů v areálu DIAMO Stráž pod Ralskem

 

Předmětem dodávky Subterra a.s. bylo dodání, instalace a zprovoznění technologických provozních souborů „Filtrace“ a „Příprava vápenného mléka" včetně měření a regulace. Součástí zakázky byla také výstavba objektu „Příprava vápenného mléka“, záchytná jímka, splašková a dešťová kanalizace, rozvody pitné a požární vody a výstavba komunikací a zpevněných ploch.