Podzemní stavby

Fotogalerie

výstavba listopad
2009

výstavba říjen
2009

montáž ocelových konstrukcí

výstavba květen
2009

uložení sv. Barbory
2008

výstavba květen
2008

ražba kolektoru únor
2008

výstavba červenec
2007

 

Adaptace kolektoru, trasa C, Václavské náměstí

Investor:Kolektory Praha, a.s.
Projektant:Ingutis s.r.o.
Dodavatel:Sdružení MENASU – Metrostav a.s. Navatyp a.s.,Subterra a.s.
Doba realizace:1. července 2007 - 1. září 2009
Adaptace kolektoru, trasa C, Václavské náměstí

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího kolektoru kruhového profilu. Nejprve byla provedena demontáž stávajících vodovodních řadů DN 200, 300, 500, 700. Poté byla provedena ražba na potřebný profil. Ražby byly prováděny pod ochranou tryskové injektáže, která je realizována z povrchu. Zrekonstruovaný kolektor byl standardně vybaven ocelovými konstrukcemi a technologií potřebnou pro provoz budoucím uživatelem Kolektory Praha a.s.