Dopravní stavby

Rekonstrukce železniční stanice Székesfehérvár, Maďarsko

Investor:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Projektant:Konsorcium SDD, sdružení firem Pannon Doprastav Kft., Subterra a.s. a maďar. Dömper Kft.
Dodavatel:Konsorcium SDD, sdružení firem Pannon Doprastav Kft., Subterra a.s. a maďar. Dömper Kft.
Doba realizace:1. května 2014 - 11. prosince 2016
Rekonstrukce železniční stanice Székesfehérvár, Maďarsko

Cílem rekonstrukce bylo zvýšení traťové rychlosti na hlavních kolejí na 100 km/h a na vedlejších na 80, 60 a 40 km/h. Pro dosažení těchto parametrů provedlo Konsorcium SDD na železničním spodku zabudování nových konstrukčních vrstev, nové odvodnění, rekonstrukci umělých objektů, kompletní rekonstrukci trakčního vedení, kompletní spodní stavbu pro stávající i nově vybudované zabezpečovací zařízení a zajistilo protihlukovou ochranu okolní obytné zóny a částečnou rekonstrukci výpravní budovy, která je pod ochranou jako národní památka.

Ze zadání investora vyplynulo i několik speciálních požadavků, které muselo sdružení dodržet. Bylo to například zajištění archeologického průzkumu před zahájením prací nebo koordinace prací ve stanici Székesfehérvár se souběžným projektem výstavby nového zabezpečovací zařízení. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná stanice je hlavním spojením mezi Budapeští a Balatonem, přerušila výstavbu letní turistická sezóna. I z těchto důvodů bylo důležité dodržet plánovaný harmonogram výstavby.

Protože ve II. světové válce byla trať bombardována, předcházely veškerým stavebním pracím pyrotechnické kontroly. Celkem bylo zkontrolováno 230 000 m2.

 

Základní technické údaje

 • položení kolejí UIC 60 na železobetonových pražcích – 5 872 m
 • položení kolejí UIC 54 na železobetonových pražcích – 13 450 m
 • položení kolejí typu 48 na železobetonových pražcích – 234 m
 • zřízení kolejového lože – 48 245 m3
 • rekonstrukce trakčního vedení K100 – 15 km
 • rekonstrukce trakčního vedení K80 – 11 km
 • ocelové sloupy trakčního vedení – 177 ks
 • rekonstrukce sdělovacího zařízení
 • demontáž výhybek – 102 ks
 • zřízení nových výhybek: jednoduché – 65 ks, celé křižovatkové – 14 ks, s velkým poloměrem – 5 ks
 • rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
 • protihlukové stěny – 9 736 m2
 • kabelovody – 10 km
 • kabelové šachty – 522 ks
 • demontáž  nástupišť ve stanici– 11 131 m2
 • výstavba nových nástupišť ve stanici 4 ks – 13 500 m2
 • výstavba gabionů – 511 m3
 • rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
 • zemní práce - zářez celkem – 121 957 m3 
 • zemní práce - násep celkem – 106 593 m3
 • odvodnění - trativody – 7 300 m
 • odvodnění - příkopy – 500 m
 • odvodnění - žb. odvodňovací žlab – 550 m
 • výstavba podchodu pro chodce
 • výstavba lávky pro chodce
 • rekonstrukce mostních objektů – 5 ks