Dopravní stavby

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP BRNO spol. s r.o
Dodavatel:Společnost "Frýdlant (Subterra + OHL ŽS)" Subterra a.s. (vedoucí účastník) + OHL ŽS a.s.
Doba realizace:1. června 2015 - 21. října 2016
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Cílem stavby bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, rekonstrukce svršku a spodku do normového stavu odpovídajícího zvýšené rychlosti, zvýšené bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železniční stanice Kunčice pod Ondřejníkem a zastávky Čeladná pro současné a výhledové požadavky osobní dopravy. Traťový usek Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí je součástí regionální trati Ostrava – Valašské Meziříčí. Jedná se o jednokolejnou trať s nezávislou trakcí. Stavba řešila úsek mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm (km 86,648 – 100,546). Stavba se skládá z mezistaničních úseků a stanice Kunčice pod Ondřejníkem. V celém revitalizovaném úseku byl kompletně vyměněn kolejový rošt a sanován železniční spodek. Dále byl ve stanici vybudován nový podchod a v mezi staničních úsecích byly rekonstruovány 13 ks mostů a 11 ks propustků. Dále bylo rekonstruováno 20 ks přejezdů a byla zhotovena protihluková stěna o délce 105 m. Součástí stavby bylo i vybudování nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.