Dopravní stavby

Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP BRNO spol. s r.o
Dodavatel:Společnost "Maloměřice (OHL ŽS+Subtera+Firesta" - OHL ŽS a.s. (vedoucí účastník) + Subterra a.s. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Doba realizace:28. dubna 2015 - 27. září 2016
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole

Cílem této stavby byla rekonstrukce železničního spodku a svršku ve 2. traťové koleji v úseku Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole včetně opravy mostů a propustů pod touto kolejí, sanace tunelových stok a čištění ostění (4ks) a úseky koleje č. 1 dotčené právě rekonstrukcí umělých staveb. Celková délka nově položených kolejí tvaru 60E2 činila 7 116 m. Rekonstrukce se týkala i trakčního vedení a náhrady stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení – jednosměrného autobloku za TZZ 3 .kategorie podle TNŽ 34 2620 – obousměrný autoblok elektronického typu. Současně byla provedena úpravy sdělovacího zařízení a napájení.