Dopravní stavby

Fotogalerie

Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim
2016

 

Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP BRNO spol. s.r.o
Dodavatel:Společnost "Sdružení Kr.Pole-Kuřim“ - Subterra a.s. (správce) + OHL ŽS a.s.
Doba realizace:7. dubna 2015 - 15. října 2016
Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim

Stavba se nachází v km 9,283 – 17,962 železniční trati Brno – Kutná Hora, č. 324. Tato trať je zařazená do sítě TEN-T. Cílem stavby byla rekonstrukce koleje č. 2 dvoukolejné trati Brno Židenice – Havlíčkův Brod, konkrétně úsek Brno-Královo Pole – Kuřim. Součástí rekonstrukce byl návrh parametrů pro zvýšení traťové rychlosti, třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez Z-GC. Jednalo se především o rekonstrukci svršku a sanaci spodku koleje č.2 a některých úseků koleje č. 1, především v místech stávajících mostů (6ks) a propustků (8ks), které prošly rekonstrukcí.  V rámci stavby došlo ke zvýšení rychlosti v mezistaničním úseku na 105-120 km/h. Celkem bylo vybudováno 9,275 m nové koleje tvaru 60 E2 na betonových pražcích B91 S/1. Dále bylo rekonstruováno zabezpečovací zařízení a trolejové vedení v celém úseku koleje č. 2.