Dopravní stavby

Fotogalerie

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou
2016

 

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel:Společnost OHL+SBT+EŽ Sklené - Ostrov, správce společnosti je OHL ŽS, a.s. a S u b t e r r a a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s. jsou společníci
Doba realizace:29. července 2014 - 4. listopadu 2015
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

Náplní stavby je komplexní rekonstrukce a modernizace traťového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. Nosným liniovým objektem je rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění. V zastávce Laštovičky je navržena zásadní rekonstrukce nástupišť, přístupových cest a zpevněných ploch, včetně osazení mobiliáře, orientačního systému a nového osvětlení a rozhlasu. V rámci stavební části bude dále provedena rekonstrukce nosných konstrukcí a sanace spodních staveb mostních objektů a rekonstrukce propustků. V celém úseku bude obnoveno trakční vedení a související konstrukce a zařízení. V nezbytném rozsahu budou provedeny nové rozvody nn, v obou stanicích zřízena nová trafostanice 6/0,4kV a v žst. Ostrov nad Oslavou rekonstruována trafostanice 22/0,4kV. Kompletně modernizováno bude traťové zabezpečovací zařízení včetně vnějších návěstních prvků. V obou stanicích budou osazeny nové prefabrikované klimatizované reléové domky. Zásadní technologickou součástí stavby je kabelová trasa, která bude v celém úseku zřízena jako nová. V nezbytném rozsahu budou provedeny přeložky sdělovacích kabelů a silnoproudých kabelů 6kV. V traťovém úseku se nedaleko zastávky Laštovičky nachází indikátor horkoběžnosti ložisek, který bude v rámci stavby kompletně zmodernizován.