Dopravní stavby

Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel:Sdružení MTS + SBT – žst. Český Těšín, tvořené S u b t e r r a a.s., jako vedoucí účastník sdružení a Metrostav a.s. jako účastník sdružení
Doba realizace:19. prosince 2013 - 31. prosince 2016
Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín

Uzlová železniční stanice Český Těšín je plnohodnotnou součástí III. tranzitního železničního koridoru (Cheb – Plzeň – Praha – Č. Třebová – Ostrava – Mosty u Jablunkova – st. hr. SR). Hlavním cílem projektu je zrychlit jízdu vlaků, zlepšit bezpečnost a zvýšit pohodlí cestujících.

Stavební část zakázky zahrnuje rekonstrukce železničního svršku a spodku především v hlavních kolejích a rekonstrukci podchodu pro cestující, kde bude zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště vybudováním výtahů. Další náplní je nezbytná rekonstrukce mostních objektů, propustků a ocelových konstrukcí návěstních lávek a krakorců. Rekonstrukce také zahrnuje nové trakční vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení a osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí. Předmětem rekonstrukce nebo výstavby jsou i objekty pozemních staveb, což jsou technologické prostory a prostory pro zaměstnance, ale i nový objekt trakční měnírny, protihlukové stěny a doplňující protihluková opatření.