Dopravní stavby

Fotogalerie

Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice
2015

 

Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Dodavatel:Sdružení Bubeneč – Holešovice, zastoupené vedoucím účastníkem Mestrostav a.s. a členem sdružení S u b t e r r a a.s.
Doba realizace:30. listopadu 2012 - 31. března 2016
Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice

Účelem optimalizace trati je zejména dílčí zvýšení traťové rychlosti, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla, zajištění požadované propustnosti, zvýšení bezpečnosti provozu instalací odpovídajícího a moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a modernizace vybavení stanic včetně nové zastávky peronizací dle parametrů nových nástupišť. Optimalizace se týká celkem 4,46 km dlouhého úseku. A to 1,7 km tratě v žst. Praha Bubeneč (včetně zastávky Podbaba), 1,12 km dlouhého úseku tratě Praha Bubeneč – odbočka Stromovka a 1,64 km dlouhého úseku v žst. Praha Holešovice (včetně odbočky Stromovka). Konkrétně jde o práce na sanaci železničního spodku a železničního svršku, rekonstrukci budov, nástupišť a mostů. Realizace dále zahrnuje např. úpravy směrového vedení trati, instalaci nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a silnoproudých rozvodů a výstavbu protihlukových stěn.