Dopravní stavby

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s. (vedoucí účastník) a Subterra a.s. jako „Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany – Plzeň“
Doba realizace:17. července 2013 - 17. srpna 2019
Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Stavba řeší modernizaci stávající trati Praha – Plzeň v úseku Rokycany (mimo) – Plzeň (mimo), která spočívá ve směrových úpravách trati, přeložkách dílčích úseků trati, modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, vybudování nového trakčního vedení a další stavební úpravy pro zvýšení traťové rychlost z 90 na 120 až 160 km/h.

Řešená část má délku cca 21,2 km a zahrnuje dvě přeložky dílčích úseků trati (1,5 km a 6,4 km), výstavbu Ejpovického tunelu (2 jednokolejné tubusy délky 4 150 m), železniční stanice Ejpovice a Chrást u Plzně a zastávky Klabava a Plzeň Doubravka. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka je přeložka trati řešena zcela mimo stávající trasu a trať míjí žst. Chrást u Plzně. Délka trati se tím zkrátí o cca 6 100 m, což přinese značnou časovou úsporu pro dobu jízdy mezi stanicemi Praha hl.n. a Plzeň hl.n. Zbytek směrových úprav je proveden v rámci stávajícího železničního tělesa v některých místech za pomoci stavebně technických opatření pro rozšíření koruny nebo podchycení dosypávaného svahu.

Aktuální informace o výstavbě lze najít na stránkách www.rokycanyplzen.cz.