Bytové, občanské a průmyslové stavby

Výstavba bytového domu Vokáčova, Praha 4

Investor:BORGO s.r.o.
Projektant:LAPIANTA, spol. s r.o.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:15. září 2015 - 31. března 2017
Výstavba bytového domu Vokáčova, Praha 4

Předmětem projektu byla výstavba bytového domu s komerčním parterem. Novostavba je členěna do 10 výškových úrovní - 8 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový monolitický skelet, obvodový plášť je kombinací cihelné vyzdívky a zateplovacího systému ETICS. Zastřešení objektu tvoří ploché střechy respektive střešní terasy položené v různých výškových úrovních.

Stavba byla realizována v podmínkách složitých základových poměrů.