Z našich staveb

výstavba listopad

26. listopadu 2007

archeologický výzkum
archeologický výzkum
zarážení štětovnic
zarážení štětovnic
možné archeologické nálezy
možné archeologické nálezy
zpola zaražené štětovnice
zpola zaražené štětovnice
zarážení štětovnic, v pozadí předvýkop na štětovací úroveň
zarážení štětovnic, v pozadí předvýkop na štětovací úroveň