Aktuality
Výstavba kolektoru Hlávkův most

Výstavba kolektoru Hlávkův most

9. března 2018
Subterra a Hochtief od září 2016 realizují podzemní trasu inženýrských sítí v centru Prahy. Kolektor vedoucí pod vltavským dnem z Těšnova do Holešovic dospěl po dokončení ražeb do fáze betonáží a dalších prací.
Definitivní ostění bylo mezi Těšnovem a Štvanicí s výjimkou několika úvodních bloků hotovo v lednu 2018, betonáže pokračovaly úsekem hlavní trasy pod štvanickým ostrovem. Zároveň již začala instalace plynovodu a dalšího vybavení kolektoru. Dokončení této, pro další možný rozvoj infrastruktury v dané oblasti, klíčové stavby je plánováno na letošní říjen.