Aktuality
Obchvat Várpaloty před dokončením

Obchvat Várpaloty před dokončením

5. prosince 2017

Od roku 2014 se dceřiná společnost Subterra – Raab Kft. podílí na výstavbě silničního obchvatu maďarského města Várpalota. Práce na čtyřpruhovém úseku o délce 9,2 kilometru byly rozděleny do dvou etap, realizace druhé začala v roce 2016.
Kromě rozsáhlých terénních úprav provázel stavbu v částečně poddolovaném území rovněž archeologický průzkum a rekultivace skládky. Vzhledem ke křížení se železniční tratí bylo vybudováno či opraveno několik mostů. V současnosti probíhají dokončovací práce, obchvat bude hotov již v únoru 2018.